| HEM | PRODUKTER | BESTÄLL | VÅRA KUNDER | VÅRA PRISER | MAILLISTA | FAXLISTA | SUPPORT | OM OSS |

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tidsregistreringsprogram - TIME 2000

Time 2000 finns bara på norska.

( Den Norska lagen kräver att alla som fakturerar baserat på timmar måste ha ett tidsregistreringsprogram. Vi säljer därför mycket av Time 2000 till våra norska kunder. Nu erbjuder vi det också till er här hemma i Sverige.)

Time 2000 gör tidsregistreringen enkel och effektiv !

Som ni ser ovanför; Time 2000 gör tidsregistreringen enkel og effektiv.

Det sparar mycket tid!

Klicka här för fler skärmbilder

. . . . . . .. . . . . . .

Då många önskar detta så lägger vi här ut lagens text (på Norska).

Bokføringsforskrift § 8-4-1:

"Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris.

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke eiere og ansatte som kun utfører interne administrative oppgaver."

Time 2000 hjälper er att föra timlistor som lagen kräver. Men det är inte kompliserat. Vi har spesialiserat oss på att det skall vara lätt att använda och lätt att lära sig.

Time 2000 gör tidsregistreringen snabb och effektiv. Enkelt gör ni timlistor för varje kund och uppdrag. Lika lätt för ni den interna tiden.

Använder ni fast pris finns det en egen funktion for detta. (Se fler skärmbilder).

I Time 2000 hittar ni en mycket bra timlistaöversikt, en översikt över de timlistor som är "aktiva", dvs. de som ni ännu inte har fakturerat, ett bra och översiktligt kundregister och ett eget aktivitetsregister.

Allt detta för att göra arbetet så snabbt och effektivt som möjligt.

Med Time 2000 kan ni dessutom göra timlistor för upp till 5 olika egna företag.

Med andra ord: Time 2000 är ett mycket bra verktyg för att ta hand om er tidsregistrering. Och kanske bäst av allt: Det är så lätt att använda och så översiktligt och trevligt att alla gillar det.


Normalt pris kr 3.600:- exklusive moms.

Weberbjudande:
Beställ Time 2000 via internet och vi erbjuder det för endast kr 770:- exklusive moms. (Gäller en användare. Se rabattsatser nedanför för flera licenser.)

Prissättning:
1 licens: kr 770:-
2-5 licenser: kr 570:- per licens.
6-10 licenser: kr 470:- per licens.
Fler än 10 licenser: kr 390:- per licens.

 

 
 

Tlf. 08-555 00 500  -  Fax. 08-555 00 501  -  Epost: info@k-software.biz  -  Adress: Box 2826   187 28 Täby