______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

Faktureringsprogram -

FAKT 2000 - NY VERSION

Sveriges "lättaste-att-använda" och kundvänligaste Faktureringsprogram.

Glöm svåra faktureringsprogram.

Fakt 2000 gör faktureringen enkel och effektiv!

Med Fakt 2000 går faktureringen snabbt och effektivt. Du skriver snabbt ut fakturor, påminnelser, inkassovarsel, kvitton och postförskottsformulär.

Lagerinventering -

LAGER 2000

Enkel och effektiv lagerinventering !

Lager 2000 gör lagerinventeringen snabb och effektiv !

 

Lager 2000 är ett enkelt och väldigt tidsbesparande lagerinventeringsprogram. Enkelt och snabbt skriver du ut inventeringslistor och listor med lagerbehållningen.

 

 

Tidsregistreringsprogram -

TIME 2000

Time 2000 gör tidsregistreringen enkel och effektiv !

Time 2000 gör tidsregistreringen snabb och effektiv. Lätt gör du timlistor för varje kund och uppdrag. Lika lätt för du den interna tiden. 

Kunduppföljningsprogram -

KUNDKONTROLL

KundKontroll håller effektivt ordning på dina kunder och kontakter!

Kund Kontroll håller ordning på adresser, telefonnummer och annan viktig information om dina kunder. Med ett par knapptryck finner du fram den information du önskar.

 

 

Kalkyleringsprogram -

KALKYL 2000

Dataprogrammet som ökar förtjänsten!

Kalkyl 2000 revolutionerar jobbet med att göra framgångsrika kalkyler.

Enkelt - Snabbt - Lönsamt! Kalkyl 2000 beräknar hur du skall maximera förtjänsten!

 

Med Kalkyl 2000 räknar du snabbt fram hur mycket varje produkt kostar att sälja, både rent produktmässigt och i tid. Dvs. du ser snabbt hur mycket varje produkt kommer att  kosta dig, hur mycket du i verkligheten tjänar på de olika produkterna, vilka som är lönsamma resp. inte lönsamma och hur mycket du skall förändra priset för att förbättra förtjänsten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Tlf. 08-555 00 500  -  Fax. 08-555 00 501  -  Epost: info@k-software.biz  -  Adress: Box 2826   187 28 Täby